ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY:
 
ADBA - American Dog Breeders Association (Americká asociace chovatelů psů). Registruje plemeno APBT více než 100 let a to od roku 1909. Je to nejprestižnější registrační autorita pro majitele APBT.
APBT = americký pitbulteriér
AST =  americký stafordšírský teriér
ABT =  anglický bulteriér
SBT = stafordšírský bulteriér
FCI = Mezinárodní kynologická federace 
Bonitace - uchovnění. Prověření kvalit psa či feny, jejich posouzení a na základě toho zařazení či nezařazení jedince do chovu. 
AKC = American Kennel Club - Americký Kennel klub je kynologický klub (organizace) omezený pouze na chovatelská hlediska a organizuje mnoho různých druhů výstav v Americe. Vznikl v roce 1884. České republiky se netýká.
Kennel Club (KC) – hlavní organizace registrující plemena psů ve Velké Británii. Založena v roce 1873, jmenuje rozhodčí soutěží a výstav čistokrevných psů.
BK =´bonitační komise
BIG = z anglického originálu: Best In Group - také jinak řečeno "Vítěz skupiny FCI
BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě.
BZ = barvářské zkoušky
CRA = atrofie sítnice (často se objevuje po chronickém zánětů oka)
ČKF = Českomoravská Kynologická Federace
ČKS = Český kynologický svaz
ČMKJ = Českomoravská kynologická jednota
ČMKU = Českomoravská kynologická unie
ED = dysplazie loktu (loketního kloubu)
EKC = English Kennel Club - Anglický Kennel (kynologický) klub
HD = dysplazie kyčelního kloubu, častěji (u nás) známo pod zkratkou DKK
HZ = Honičské zkoušky
CHK = Chovatelská komise
CHS = Chovatelská stanice
IKC = Intercontinental Kennel Club
ISF = Irish Staffordshire Federation
KL = krycí list. Zamýšlené krytí se eviduje na tzv. krycím listě. Krycí list je jedním ze základních tiskopisů potřebných pro vystavení průkazů původů následně narozených štěňat.
KO = kynologická organizace (cvičák)
MSKS = Moravskoslezský kynologický svaz (sportovní kynologie)
NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"
OPCH = oblastní poradce chovu
PK = Plemenná kniha
SKJ = Slovenská kynologická jednota
UKC = United Kennel Club: organizace združující APBT - American Pit Bull Terrier: česky - Pitbull
 
 
VYSVĚTLENÍ POJMŮ:
 
Chovatel
nebo-li osoba, která je v době krytí a vrhu feny i jejím vlastníkem a jejíž chovatelská stanice (CHS) je registrována pod chráněným názvem příslušnou Plemennou knihou. Majitel není  totéž co chovatel, i když i majitel se může chovatelem stát. 
 
Majitel 
Ten, kdo od chovatele nebo jiné osoby získá (koupí) psa a dále se o něj stará. Záznam jména a adresy musí být uveden v průkazu původu psa, jinak je průkaz neplatný. Rovněž je nutno písemně provést případnou změnu majitele v PP. Změna majitele zejména u chovných zvířat se hlásí také na Plemennou knihu ČMKU.
 
Držitel
Osoba, která sice není majitelem, ale dlouhodobě má psa ve své péči (např. při zapůjčení krycího psa ze zahraničí apod.) na základě písemné smlouvy o zapůjčení.
 
Členský průkaz
Obdržíte po zaslání přihlášky do klubu a po zaplacení příslušných ročních příspěvků. Slouží k identifikaci buď člena určitého klubu nebo některé ze ZO. Obsahuje osobní údaje člena, údaj o tom, kdy byl zaregistrován a evidenční číslo. Jeho předložení je požadováno na veškerých klubových akcích, zkouškách z výkonu apod.
 
Chovatelská stanice (CHS)
Místo, kde se odchovávají štěňata.Každý chovatel má přidělen svůj chráněný název chovné stanice, který je nedílnou součástí jména psa. Název chovné stanice je opět uveden v průkazu původu.
 
Průkaz původu
Každé štěně, respektive jeho majitel, obdrží od chovatele průkaz původu, t.j. osvědčení o čistokrevnosti a zápisu daného štěněte do Plemenné knihy. Průkaz původu je úřední, písemný doklad, obsahující údaje o psu či feně, jeho plemeni, předcích, vyznačených nejméně do třetí generace. Dále je zde uvedena barva a druh srsti, pohlaví, datum narození, zápisní číslo Plemenné knihy, název CHS, adresa chovatele i majitele s jejich podpisy a razítko Plemenné knihy. K průkazu původu musí být přiložena knížečka, do které se budou zapisovat výsledky výstav, svodu, bonitace apod. Bude je sem ovšem zapisovat pouze klubový poradce, rozhodčí, lékař, prostě lidé k tomu oprávnění. Při uhynutí psa se zasílá průkaz původu, spolu s oznámením o úhynu, Plemenné knize. 
 
Chovný jedinec
Chovnou fenou se rozumí fena, která byla bonitační komisí zařazena do chovu a předtím splnila tyto podmínky:
zúčastnila se svodu štěňat
podrobila se rentgenu kyčelních kloubů a výsledek dysplazie je nejvýše třetího stupeně
získala v posledních dvou letech před bonitací na výstavě ocenění nejméně "dobrá"
dosáhla stáří 18 měsíců
 
Chovný pes musí splňovat tytéž podmínky jako fena s následujícím zpřísněním:
výstavní ocenění minimálně "velmi dobrý"
dosáhl stáří 24 měsíců
 
Svod dorostu (štěňat)
Ve smyslu platného chovatelského řádu je povinností majitele psa nebo feny zúčastnit se svodu dorostu. Štěňata jsou ke svodu ve věku 6 - 15 měsíců. Zúčastňují se psi/feny i se zjevnými vadami. Bez účasti na svodu neopravňuje průkaz původu jedince k účasti na kynologických akcích - výstavy, bonitace, RTG DKK. 
 
Dysplazie kyčelních kloubů (DKK)
Je to částečně dědičná, chorobná deformace kyčelního kloubu, která může být v pokročilém věku velmi bolestivá. Nemoc může prokázat pouze snímek RTG. Všechna zvířata před zařazením do chovu musí být rentgenována. RTG se provádí zpravidla po 1.roce věku psa/feny. Výsledek DKK je zaslán Plemenné knize a zapsán poradcem chovu (dále jen PCH) do průkazu původu. Při připouštění musí alespoň jeden chovný jedinec mít DKK negativní - tzn. DKK 0/0. Žádný chovatel nemůže při prodeji štěňat zaručit nezatíženost na DKK, protože v tomto věku není možná průkaznost. DKK provádí veterinární nemocnice v celkové narkóze, je nutno si zajistit pomocníka na manipulaci a odvoz zvířete domů. Doporučuje se k přenášení použít deku nebo celtu, aby nedošlo k poranění. 
 
Výstavy
Rozdělení začínáme od "nejnižších po nejvyšší". Pro začátek si stačí vytyčit menší cíl. Slíbené rozdělení:
oblastní
národní
mezinárodní
klubová
speciální
Psi se na výstavách rozdělují podle skupin FCI. 
Plemena se dále dělí do tříd, psi a feny zvlášť. Základní třídy jsou:
třída dorostu 6 - 9 měsíců
třída mladých 9 - 18 měsíců
třída otevřená 15 měsíců a výše
třída pracovní 15 měsíců a výše pro psy/feny s již složenou zkouškou z výkonu
Mimo základní třídy se vypisují třídy šampiónů, veteránů, vítězů....
 
Ve skupině výborný se ještě vybírají 3-4 nejlepší psi/feny a stanovuje se u nich pořadí 1.-4. místo. Označení potom je V1, V2... Psovi/feně, který obdržel známku V1, může být zadán titul VÍTĚZ TŘÍDY (VT). 
Na některých výstavách se ještě udělují další tituly:
oblastní (národní..) vítěz - nejlepší jedinec každého plemene
CAC a Res.CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů známkou V1 a V2
CACIB a Res.CACIB - zadává se psovi a feně v každém plemeni. O titul soutěží jedinci ocenění ve třídách otevřená, pracovní a šampiónů známkou V1 a V2.
Tituly nejsou nárokové, tzn., že rozhodčí může, ale nemusí psovi/feně oceněnými známkou V1 zadat titul. Mimo barevné stužky dostane každý vystavovatel písemný posudek a diplom s potvrzením o umístění. Zápis do průkazu původu psa/feny není povinný, ale provádí se na požádání vystavovatele. Pozor, na některých výstavách zapisují rozhodčí výsledek automaticky a vy si nemusíte špatný výsledek nechat zapsat - čtěte pozorně propozice výstavy. Rozhodčí může odmítnout posoudit psa/fenu, jejichž vystavovatel na požádání nepředloží průkaz původu, nebo nastoupí do kruhu opožděně. Vylučují se háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti, psi i feny po úraze. Můžete mít rovněž nepříjemnosti s rozhodčím, pokud je váš pes/fena neovladatelný nebo neupravený. Dalším častým pojmem, možná i méně známým je bonitace.
 
Bonitace
Tak tedy - má-li majitel mladého psa/feny zájem (a kdo by neměl, když má čistokrevného psa) podílet se na čistokrevném chovu, musí se zúčastnit bonitace. Zde se rozhodne o zařazení psa/feny do chovu. Nezařazení znamená skutečnost, že pes/fena má závažné vady proti standardu. Pes se bonituje po dosažení 2 let, fena po dosažení 18 měsíců. Stejně jako na výstavu, jdeme na bonitaci se psem/fenou v dobré kondici a řádně upravenými. Bonitace se skládá ze 2 částí:
posouzení exteriéru (vzhled, zuby, struky, varlata a míry)
posouzení povahy
 
Je dobré si zjistit předem, jak taková bonitace vypadá, aby zbytečně naší neznalostí nebyl zkreslen bonitační kód, který je již neměnný a má konečnou platnost. Pozor - nové a neznámé slovo - Bonitační kód: skládá se z prvního čísla, písmene (i několika písmen) a druhého čísla
první číslo znamená typ psa/feny
písmenka vyjadřují vady proti standardu
druhé číslo určuje povahu psa/feny
Příklad: V průkazu původu vyčteš milý majiteli, že otec tvého štěněte má bonitační kód 5/HYZ/7, což značí:
Typ-pes je středně silný a vysoký
Vady-má světlé oko, vadu srsti a vadu ohonu
Povaha-neútočná se sklonem k flegmatičnosti
Získaný bonitační kód zaznamená bonitační komise do průkazu původu.To co vás čeká v dalších řádcích je svod plemeníků.
 
Estrus
Období vlastní říje, kdy ve vaječníku dochází k ovulaci, děložní sliznice sice stále propouští krev, ale barva přechází do hnědé nebo růžové. Vyvrcholení říje provází maximální zduření zevních pohlavních orgánů a fena je svolná ke krytí.
 
Endogamie
Příbuzenská plemenitba různého stupně, které se posuzují podle počtu generací mezi dvěma pářenými jedinci
endogamie blízká / střední / páření, kdy mezi pářenými jedinci jsou 3 nebo 4 generace, nejčastěji bratranec se sestřenicí
endogamie úzká / pokrevní / páření jedinců, kteří mají mezi sebou 1 nebo 2 generace, tedy rodiče a děti, prarodiče a vnuci
endogamie vzdálená páření, kdy mezi pářenými jedinci je 5, případně 6 generací
 
Falešná březost
Když se fena 2 měsíce po hárání tj. v době, kdy by se připravovala na porod v případě, že by byla březí, chová, jako kdyby skutečně štěňata čekala. Hrabe si pelech, nosí do něj hračky a chová se k nim jako ke štěňatům. Může se jí i spustit mléko. V přírodě má toto chování svůj význam, neboť vlčice ve smečce pomáhají vůdčí vlčici vychovávat mláďata a v případě její smrti ji nahradí.
 
Hárání
 Je období říje u fen, trvá zhruba 21 dní, většinou 2x ročně. Fena je svolná k páření přibližně uprostřed cyklu
Klešťový skus = Řezáky horní čelisti těsně přiléhají k řezákům spodní čelisti.U většiny plemen se jedná o skus přípustný.
 
Krycí list
Majitel chovné feny, chce-li chovat, požádá poradce chovu, 6 týdnů před háráním feny o vydání krycího listu. Uvede zde termín hárání a základní údaje o feně. Může v žádosti sám navrhnout krycího psa (psy). Poradce chovu vystaví do 21 dnů krycí list, v němž doporučí 3 krycí psy, které považuje pro čistý a zdravý chov za vhodné. Po obdržení krycího listu (je vystaven 2x) se dohodnete na krytí s majiteli uvedených psů. Pokud se nedohodnete, obrátíte se opět na poradce chovu. Po uskutečněném krytí vyplněnou a podepsanou kopii krycího listu odešlete PCH do 7 dnů. Originál si ponecháte. Později jej budete potřebovat jako přihlášku k zápisu štěňat. Pokud fena nezabřezla, vrátíte originál krycího listu PCH do 7 dnů po předpokládaném porodu. Nepodařilo-li se krytí vůbec, jste jako chovatel povinen, vrátit krycí list nejpozději do 14 dnů po skončení hárání PCH. Chovatel feny má právo požádat o PP krycího psa a záznam o jeho chovnosti - samozřejmě pouze k nahlédnutí.
 
Krytí
Máme krycí list a jsme domluveni s majitelem krycího psa na krytí. A teď začnete pozorně sledovat počátek hárání feny, aby jste mohl stanovit nejvhodnější den pro krytí, což je obvykle (ale ne pravidlo!) kolem 13.dne od začátku hárání. Vhodný den se projeví změnou barvy výtoku. Výtok zesvětlá. Existuje možnost nechat si udělat rozbor výtěrem, kde se dá určit nejpravděpodobnější den krytí. Způsob a podmínky krytí si dohodnou předem obě strany. Je běžnou praxí, že se vozí fena ke psovi. Majitel psa si nemusí vzít finanční odměnu (cena je smluvní), ale může požadovat štěně z vrhu. Má právo druhého výběru štěněte, což znamená výběr hned po chovateli feny. Je dobré krýt fenu poprvé zkušeným psem a naopak. Fenu vezeme ke krytí v dobré fyzické a psychické kondici. Nezapomeňte, že vaše kondice je i kondicí psa/feny!! A je to tu. Je nutno dopřát oběma aktérům čas na seznámení, ne každý pes "uchvátí" fenu mezi vrátky. Krytí by mělo proběhnout bez zbytečných "čumilů", ale za dozoru chovatele a majitele. Po ejakulaci semene totiž dochází ke "svázání" psů. Správná pozice při svázání je zadek k zadku. U feny, která kryje poprvé nebo je pár vyrušen, je nebezpečí, že se bude pokoušet ze sevření uniknout. Je dobré, aby chovatel fenu uklidnil a přidržel. Svázání může trvat i 20 minut. Překrytí - opakované krytí - je možné následující den, lépe dva dny po krytí a samozřejmě tím samým krycím psem. Majitel krycího psa je povinen na požádání překrytí umožnit. Majitelé psa i feny mají právo si ověřit "totožnost" zvířat (porovnáním PP a tetovacích čísel). Doba od krytí k porodu je cca 63 dnů. Pokud rodíte poprvé, raději si přizvěte k porodu veterináře, nebo zkušeného chovatele. 
 
Klabonos
Horní linie nosního hřbetu (tlamy)se odklání od linie čela. Je to nos typický např.pro bulteriéra nebo pro chrty. Může se také v různé míře vyskytovat i u jiných plemen, kde je uváděn většinou jako přípustná odchylka od standardu.
 
Kryptorchismus
Je to vada, kdy psovi chybí nebo má nesestouplé ( skryté v tříselném kanálku)jedno nebo obě varlata.Hovoří se o jednostranném nebo oboustranném kryptorchismu. Jednostranní kryptorchidi mohou být plodní. Pokud zcela chybí jedno varle, jedná se o monorchida. Varlata by měla sestoupit nejpozději do 12tého týdne věku psa.Kryptorchismus je dědičný a jedinci s tímto postižením se vyřazují s chovu (i jednostranní).
 
Měkká tlama
Jde o psa, který si již v mládí správně vypěstoval návyk, jak silně může používat svou tlamu (zuby) v různých situacích, např.v kontaktu s lidskou rukou. Takový pes je citlivý a nikdy nechňapne např.po pamlsku, má měkkou tlamu.
Mléčný krok = Štěňata strkají tlapkou do struku a zvyšují tak produkci mléka. Později zvednutá tlapka znamená uklidňující gesto. Chová se tak podřízený pes vůči nadřízenému nebo vůči člověku. Pes toto gesto používá často v situaci, když neví, co po něm člověk chce. V této situaci používá často také natáčení hlavy ze strany na stranu.
 
Nůžkový skus
Řezáky dolní čelisti leží za řezáky horní čelisti a těsně přiléhají. Jde o standardní, žádoucí skus u většiny plemen.
 
Plemenitba
Cílená chovatelská činnost, kdy se na základě znalostí genetiky a výsledků selekce navrhují taková partnerská spojení, která mají nejlepší předpoklady k realizaci chovatelského cíle, tj. upevňování standardních znaků příslušného plemene.
 
Přeregistrace
V této fázi se dotýká zatím jen majitelů psů, a znamená: Po bonitaci pošlete na Plemennou knihu žádost o přeregistraci současně s průkazem původu psa. Plemenná kniha provede záznam a vystaví vám knihu krytí. Majitelé fen žádost zašlou až se žádostí o zápis štěňat. Druhým krokem je krycí list.
 
Standard plemene
Je to základní a všeobecně závazná norma, která udává podrobný a co nejpřesnější popis exteriéru, povahových vlastností a praktického využití (např.pracovního)příslušného plemene a je základním měřítkem pro hodnocení všech čistokrevných jedinců na veškerých odborných kynologických akcích (výstavy, svody, bonitace). Vzniká v zemi původu plemene.
 
Svázání
K aktu svázání dochází při pohlavním spojení psa a feny, kdy se pyj po vsunutí dovnitř vlivem topořivých těles zvětší natolik, že jej nelze uvolnit z daleko užšího průřezu pochvy a psi zůstávají spojeni. V této fázi pes slézá z feny a postaví se buď do polohy vedle ní nebo do tzv. zadní polohy. Svázání trvá v průměru 10-20 minut, ale i více. Je důležité vědět, že u psa neodchází semeno najednou, ale postupně v průběhu celého svázání.
 
Vrh - odchov
Chovná fena smí mít za rok pouze jeden vrh, resp. vždy ob jedno hárání. Má-li 8 a více štěňat, musí být pauza 2 hárání. Uskutečněný vrh je chovatel povinen ohlásit PCH do 3 dnů po porodu. Hlásí se počet štěňat podle pohlaví (4 psi/2 feny). V termínu 5 dnů hlásí chovatel vrh i majiteli krycího psa. Ve vrhu smí být ponechán libovolný počet štěňat, ale chovatel ručí za jejich výživu! (má-li tedy fena více štěňat, nevyhnete se práci - tj. přikrmování). Chovatel musí umožnit kontrolu vrhu PCH nebo jím pověřeným osobám (oblastní poradce chovu). O této kontrole se provádí zápis do knihy odchovů. Každý chovný pes musí mít vedenou knihu krytí, fena knihu odchovů. Tyto knihy vystavuje Plemenná kniha. Vlastník chovného jedince je povinen:
Provádět zde pravidelně záznamy
Při kontrole vrhu knihu předložit ke kontrole PCH (oblastnímu poradci)
Při změně vlastníka chovného jedince předat knihu novému majiteli
Štěňata musí být ponechána u chovatele nejméně po dobu 49 dnů a při odběru musí vážit minimálně 7 kg, být odčervena a natetována. Chovatel hradí veškeré náklady spojené s cestou PCH (nebo oblastního poradce) podle platných předpisů. Rovněž hradí náklady na vydání průkazů původů a odčervení štěňat. Je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat, včetně váhy.
 
Odchov - po celou dobu odchovu máme štěňata výrazně označena, aby nemohlo dojít k jejich záměně (nejlépe různobarevnými šňůrkami). Označení je možné odstranit až po natetování čísel - raději až za 3 dny. Označení musí být upevněno tak, aby nemohlo dojít k poranění štěněte.
 
Zápis štěňat
K vystavení průkazu původu pro štěňata je třeba zaslat přihlášku k zápisu štěňat Plemenné knize. Tiskopis přihlášky zašle chovateli PCH, zároveň s tiskopisem žádanky o tetovací čísla štěňat. Žádanky o tetovací čísla chovatel vyplní a odešle Plemenné knize, která mu vrátí jeden výtisk zpět s vyplněnými čísly. Vyplněné přihlášky k zápisu štěňat (přihlášky vrhu) odešle chovatel PCH. Celý vrh se musí přihlásit najednou. Jména štěňat začínají u prvního vrhu písmenem A, u druhého B..... Vynecháváme písmena Č, Ď, Ě, Ř, Š, Ť a Ž. Jméno štěněte má být z jednoho slova.
K přihlášce vrhu je nutno přiložit:
originál žádanky s přidělenými tetovacími čísly
tetovací a kontrolní pásek
zápis tetovače
vyplněný a podepsaný krycí list
u prvního vrhu feny její průkaz původu se žádostí o přeregistraci
Přihláška k zápisu vrhu musí být odeslána nejpozději do 60ti dnů po vrhu. Jména štěňat se vypisují v abecedním pořádku a to nejprve štěňata-psi a za ně štěňata-feny.
 
Chovatelský a zápisní řád
Slouží pro usměrňování chovu a jeho ustanovení platí pro všechny majitele psů s průkazem původu a jsou závazná pro každého, kdo se zabývá chovem. Je to vlastně seznam práv, povinností a podmínek, které se týkají chovu psů. Můžete jej získat v klubu  psů. Jak jste jistě vyčetl, nejdůležitější osobou při chovu (mimo chovatele) je poradce chovu.
 
Poradce chovu
Je to jeden z nejdůležitějších funkcionářů klubu, který zodpovídá za úroveň a řízení chovu v místě svého působení (oblast, okres, kraj apod.). Musí mít široké teoretické i praktické znalosti o daném plemeni a také morální předpoklady pro výkon své funkce. Komunikuje s chovateli a s majiteli psů, je jejich rádcem, navrhuje krycí psy a vystavuje krycí listy, jezdí na kontroly vrhu apod. Je potřeba si uvědomit, že tuto činnost vykonává dobrovolně ve svém volném čase a není za ni nikým placen.